OXI-NR

BIOGUARD

Hastane Laboratuvar Atıksuları Ön-Arıtma Sistemi

katalog...

EKOLOJİ

PROFESSIONAL

 

 

 

Ultra Saf Su Sistemleri.

Katalog...

Bioguard

Ekoloji Bioguard OXİ-NR cihazımız ileri arıtma sıvı atık nötralizasyon sistemidir. Kanalizasyon Deşarj yönetmenlikleri kapsamında deşarj standartlarını sağlayacak güvenilir ve en doğru şeçim dir. Laboratuar atık sularında yer alan organik (KOİ, BOİ, Fenol v.b.) inorganik (ağır metaller) kirleticileri büyük oranda gidermektedir.